Warunki użytkowania

Witamy na stronie internetowej dotyczącej SZCZEPIENIA PRZECIW ZAPALENIU WYMIENIA. Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Przed rozpoczęciem korzystania lub uzyskaniem dostępu do tej strony internetowej należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Korzystając z niniejszej strony internetowej lub uzyskując do niej dostęp, użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację poniższych Warunków Użytkowania. Brak wyrażenia zgody na niniejsze Warunki Użytkowania oznacza, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z tej strony ani uzyskać do niej dostępu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Laboratorios HIPRA, S.A. (zwana dalej HIPRA) jest spółką hiszpańską, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Gironie, z siedzibą przy Avenida La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona), Hiszpania (tel: +34 972 43 06 60). Firma HIPRA jest wyłącznym właścicielem niniejszej strony internetowej. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej zawartości strony należą do firmy HIPRA.

Informacje

Informacje zawarte na tej stronie internetowej należy traktować jako ogólne informacje podane wyłącznie w celach informacyjnych. Informacji tych nie wolno wykorzystywać jako standardu do wystawiania recept (w przypadku wszelkich pytań lub w celu uzyskania dokładnych, zaktualizowanych informacji dotyczących wystawiania recept w danym kraju prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HIPRA).

Informacje lub usługi zawarte na tej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy weterynarii upoważnionych do przepisywania lub wydawania weterynaryjnych produktów leczniczych, dlatego osoby, które nie należą do tej grupy, proszone są o zaprzestanie korzystania z tej strony.

Celem firmy HIPRA jest oferowanie na niniejszej stronie internetowej informacji, które są zawsze aktualne, prawdziwe, dokładne i kompletne. Niemniej jednak informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne lub mogą nie być aktualizowane. Firma HIPRA nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność informacji zawartych na tej stronie internetowej. Firma HIPRA w żadnym wypadku nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przeglądania, korzystania z oprogramowania, dokumentów, informacji lub usług ogólnie dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Stosowanie lub dystrybucja produktu przedstawionego na niniejszej stronie internetowej może podlegać ograniczeniom lub może nie być dostępna we wszystkich krajach. Aby dowiedzieć się, czy produkt dostępny jest w Twoim kraju, należy skontaktować się z najbliższą siedzibą firmy HIPRA.

Własność intelektualna

Cała zawartość tej witryny internetowej (w tym, wyłącznie w celach ilustracyjnych: marki, znaki towarowe, loga i wszelkiego rodzaju emblematy, prawa autorskie, bazy danych, obrazy, rysunki, grafiki, teksty, pliki audio i wideo, oprogramowanie, kombinacje kolorów itp.) należy do firmy HIPRA lub do odpowiednich autorów i jest chroniona przez krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące między innymi prawa własności intelektualnej. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji ani prawa do wykorzystywania całości lub części niniejszej strony internetowej ani żadnych jej elementów lub treści integrujących.

W związku z tym elementy lub treści niniejszej strony internetowej nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek manipulacji (modyfikacji, kopiowania, zmiany, reprodukcji, transmisji, adaptacji, tłumaczenia itd.) przez użytkownika lub strony trzecie, czy to w całości lub częściowo, bez wyraźnej zgody firmy HIPRA.

Ochrona danych

Kryteria stosowane przez firmę HIPRA w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które firma dobrowolnie udostępnia za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są przedstawione poniżej.

Zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz przepisami lokalnymi, które je doprecyzowują, dane osobowe, które użytkownik chce nam przekazać, zostaną umieszczone w bazie danych należącej do firmy HIPRA i za którą firma jest stroną odpowiedzialną. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu opisanym w odpowiednim formularzu zbierania danych (przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych w tych celach).

Udostępniane nam dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania użytkownikowi na życzenie informacji o produktach, zasobach, artykułach, nowościach, raportach, rozwoju, lub innych istotnych informacji dotyczących sektora ochrony zdrowia zwierząt.

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, dostępu, sprostowania i/lub usunięcia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, zwracając się pisemnie do firmy HIPRA. Nasza Polityka Ochrony Danych może ulec zmianie w celu dostosowania do obowiązującego prawa oraz do obowiązujących kryteriów ochrony. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące tego zagadnienia prosimy kierować do nas osobiście, listem zwykłym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hipra@hipra.com.

Zmiany

Firma HIPRA niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty treści witryny internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia i/lub całkowitego lub częściowego przerwania lub zawieszenia funkcjonalności witryny internetowej. Firma HIPRA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zmian, przerw lub przestojów.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. Rozstrzyganie wszelkich sporów lub rozbieżności dotyczących niniejszej strony internetowej należy wyłącznie do sądów i trybunałów w Gironie (Hiszpania).

Rozłączność postanowień

W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania za niezgodne z prawem lub nieważne, postanowienie to zostanie pominięte bez wpływu na obowiązujący charakter pozostałych postanowień.

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą 34/2002, regulującą usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, niniejszym przekazujemy użytkownikowi następujące informacje:

Laboratorios HIPRA, S.A.
Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A-28063675
Avenida La Selva, 135
17170, Amer, Girona
Hiszpania
Tel: +34 972 43 06 60
Strona internetowa: www.prrscontrol.com
E-mail: hipra@hipra.com

ODKRYJ KRÓTKIE ROZMOWY!

Zapisz się do naszego biuletynu i bądź na bieżąco z najnowszymi KURSAMI STRUMIENIOWYMI i WEBINARAMI WIDEO na temat zapalenia wymienia u bydła!


  Zapoznałem(-am) się i akceptuję Politykę prywatności oraz podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych.

  Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

  Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
  Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
  Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
  Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
  Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.

  Strona internetowa dla lekarzy weterynarii

  Treść tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy weterynarii przepisujących leki. Klikając Accept (Zgoda) oświadczasz, że jesteś lekarzem weterynarii. W przeciwnym razie należy skontaktować się z lekarzem weterynarii i kliknąć Decline (Odmowa).

  Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

  Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
  Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
  Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
  Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
  Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.