Polityka prywatności

Kryteria stosowane przez firmę HIPRA w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które firma dobrowolnie udostępnia za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są przedstawione poniżej.

Podczas korzystania z tej strony internetowej i/lub naszych aplikacji i/lub w ramach komunikacji elektronicznej ze spółką HIPRA możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników. Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników reguluje niniejsza Polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka LABORATORIOS HIPRA, S.A., z siedzibą pod adresem Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania.

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

(i) zarządzanie stosunkami biznesowymi i/lub umownymi użytkownika ze spółką HIPRA;
(ii) korzystanie z informacji dotyczących użytkownika w celu kontaktowania się z użytkownikiem przez spółkę HIPRA;
(iii) przesyłanie do użytkownika informacji na temat szkoleń lub wydarzeń dotyczących zakresu działalności profesjonalnej spółki HIPRA; i/lub (iv) odpowiadanie na zapytania lub pytania przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przez nas stanowi uzasadniony interes spółki HIPRA, jakim jest utrzymywanie relacji z użytkownikiem i/lub wyrażona zgoda, o ile ma to zastosowanie. W związku z tym firma HIPRA będzie gromadzić i przetwarzać dane przez cały czas trwania naszej współpracy oraz tak długo, jak długo nie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie przez nas danych. Kiedy dane osobowe użytkownik nie będą już wymagane w celach, w których zostały zebrane, będziemy je przechowywać je w bezpieczny sposób do czasu ich ostatecznego usunięcia.

Jako grupa przedsiębiorstw działająca w wielu krajach, spółka HIPRA może udostępniać dane użytkownika innym przedsiębiorstwom w ramach Grupy HIPRA przedstawionym na naszej stronie internetowej oraz je między nimi wymieniać w tych samych celach, jak wskazane powyżej. Dane będą zawsze przetwarzane przy zachowaniu poziomu ochrony przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka HIPRA może także przekazywać dane osobowe: (i) podwykonawcom usług w celu świadczenia usług (np. hostingu sieciowego, analizy danych, zapewniania informatycznych rozwiązań technologicznych i powiązanej infrastruktury, obsługi klientów, przesyłania e-mali, audytu oraz innych usług); (ii) innym współpracującym z nami przedsiębiorstwom w zakresie konkretnych produktów lub usług; oraz (iii) w celu spełniania wymogów przewidzianych obowiązującym prawem oraz udzielania odpowiedzi na wezwania organów publicznych.

Niniejszym powiadamiamy o prawie użytkownika do zażądania dostępu do swoich danych osobowych w każdej chwili, ich skorygowania lub usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez nas, jak również sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszenia przez nas oraz wycofania wyrażonej przez użytkownika zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie pisma na adres: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@hipra.com. Można również skontaktować się z hiszpańskim Inspektoratem Ochrony Danych.

Użytkownik zgadza się na informowanie nas o wszelkich zmianach udostępnianych nam danych osobowych. Spółka HIPRA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód powstałych w wyniku przekazania nam niepoprawnych, niedokładnych lub niekompletnych danych.

ODKRYJ KRÓTKIE ROZMOWY!

Zapisz się do naszego biuletynu i bądź na bieżąco z najnowszymi KURSAMI STRUMIENIOWYMI i WEBINARAMI WIDEO na temat zapalenia wymienia u bydła!


  Zapoznałem(-am) się i akceptuję Politykę prywatności oraz podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych.

  Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

  Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
  Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
  Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
  Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
  Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.

  Strona internetowa dla lekarzy weterynarii

  Treść tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy weterynarii przepisujących leki. Klikając Accept (Zgoda) oświadczasz, że jesteś lekarzem weterynarii. W przeciwnym razie należy skontaktować się z lekarzem weterynarii i kliknąć Decline (Odmowa).

  Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

  Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
  Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
  Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
  Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
  Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.