Ewolucja zapalenia wymienia u krów: Jak zmienił się ten proces zapalny w czasie?

Zapalenie wymienia u krów mlecznych ewoluuje, dlatego też strategie zapobiegania i kontroli też muszą się zmieniać. W świecie, w którym musimy być coraz bardziej rygorystyczni w kwestii jakości mleka w naszych hodowlach, dr Iván Mato stosuje podejście edukacyjne, aby wyjaśnić, jak dokładnie ewoluowało zapalenie wymienia u krów w ostatniej dekadzie.

Iván Mato jest lekarzem weterynarii specjalizującym się w technikach zapobiegania zapaleniu wymienia i jakości mlekaIván Mato jest lekarzem weterynarii pracującym ze stadami bydła specjalizującym się w technikach zapobiegania zapaleniu wymienia w celu poprawy jakości mleka w hodowlach krów mlecznych.

Zapalenie wymienia u krów, charakteryzujące się zapaleniem gruczołu mlekowego, jest jedną z chorób o największym wpływie ekonomicznym na produkcję mleka i jest prawdopodobnie najlepiej znaną chorobą wśród specjalistów w tym sektorze.

Jej ogromny wpływ wynika z faktu, że oddziałuje bezpośrednio na narząd wytwarzający mleko, tzn. gruczoł mlekowy, wpływając na jakość produkowanego mleka i stan zdrowia wymienia, jak również zmniejszając zdolność produkcyjną zwierząt.

1. ZAPALENIE WYMIENIA U KRÓW: KLASYFIKACJA

Wniknięcie potencjalnie patogennych mikroorganizmów przez kanał strzykowy stanowi początek procesu.

Od tego momentu cechy samego patogenu (czynniki zjadliwości i odporności) oraz stan odporności krowy decydują o formie, jaką przybiera choroba.

W odniesieniu do pojedynczego zwierzęcia możemy podzielić zapalenie wymienia na dwie szerokie kategorie:

Kliniczna postać zapalenia wymienia

Z postacią kliniczną mamy do czynienia, gdy podczas badania zwierzęcia stwierdzamy widoczne objawy charakterystyczne dla tego procesu:

 1. Zmiany w wytwarzanym mleku (tworzenie się skrzepów, zmiana koloru lub konsystencji, obecność krwi)
 2. Widoczny stan zapalny gruczołu mlekowego, gdzie zwykle dotknięty jest jeden z czterech płatów, o zwiększonej wielkości i konsystencji (obrzęk), gorący, zaczerwieniony, a czasem bolesny przy dotykaniu lub podczas dojenia.
 3. Pogorszenie ogólnego stanu krowy. Obserwowane są apatia, brak apetytu, gorączka i odwodnienie, a w najcięższych przypadkach zaleganie.

Przypadek, który obejmuje tylko zmianę w mleku, określany jest klinicznie jako łagodny (A); gdy występuje również obrzęk wymienia, mówimy o klinicznym zapaleniu wymienia o nasileniu średnim (A+B); jeżeli ogólny stan zdrowia zwierzęcia jest słaby, jest to ciężkie zapalenie wymienia (A+B+C).

Podkliniczne zapalenie wymienia

Bardzo często reakcja zapalna gruczołu nie przybiera formy zmian obserwowalnych podczas rutynowego badania wymienia i mleka, które przeprowadza się mniej lub bardziej skrupulatnie przy każdym dojeniu.

W celu wykrycia podklinicznego zapalenia wymienia konieczne są dodatkowe testy, z których najbardziej powszechne to Test Kalifornijski (CMT), pomiar przewodności elektrycznej mleka (metoda instalowana w niektórych systemach udojowych) oraz indywidualna liczba komórek somatycznych (SCC).

SCC jest najszerzej stosowanym parametrem do identyfikacji krów z podklinicznym zapaleniem wymienia; krowy z wartością przekraczającą 200 000 komórek/ml uważane są za zakażone.

Podkliniczne zapalenie wymienia jest często wynikiem przewlekłego przebiegu przypadków klinicznych, w których pozornie osiągnięto wyleczenie, ponieważ ustąpiły widoczne objawy, ale zakażenie nie zostało wyeliminowane całkowicie i utrwaliło się.

Rozwój oporności przez patogeny oznacza, że skuteczność zastosowanych metod leczenia, opartych na różnych antybiotykach wskazanych w przypadku zapalenia wymienia u krów, maleje z czasem przy ich ciągłym stosowaniu.

“Czynniki zjadliwości i oporności patogenu oraz stan odporności krowy decydują o formie, jaką przybiera choroba”

2. KLASYFIKACJA WEDŁUG POCHODZENIA ZAKAŻENIA

W zależności od pochodzenia i zachowania epidemiologicznego czynnika patogennego, zapalenie wymienia u krów jest zwykle klasyfikowane jako zakaźne lub środowiskowe.

Niektóre bakterie są zawsze przenoszone z krowy na krowę – są to patogeny, które są przystosowane do życia w gruczole lub na skórze wymienia; najwyraźniejszymi przykładami zakaźnego zapalenia wymienia są te wywołane przez Staphylococcus aureus i Streptococcus agalactiae.

Z drugiej strony, mikroorganizmy takie jak Streptococcus uberis, Escherichia coli i między innymi różne bakterie z grupy coli pochodzą z otoczenia zwierzęcia, głównie ze ściółki, i są typowe dla środowiskowego zapalenia wymienia.

Klasyfikacja ta (zakaźne/środowiskowe) jest próbą uproszczenia bardziej złożonej rzeczywistości, w której niektóre szczepy, które rozwijają się w środowisku, po zakażeniu wymienia nabywają zdolności, które umożliwiają im przetrwanie poprzez odporność na leczenie antybiotykami, namnażanie się i przenoszenie na inne krowy, zachowując się w ten sposób tak, jakby były zakaźne.

Najszerzej badanym przykładem takiego „mieszanego” zachowania jest to obserwowane w stadach o wysokiej zachorowalności na zakażenie S. uberis.

Mimo że pochodzenie zapalenia wymienia u krów ma wiele przyczyn we wszystkich hodowlach w zależności od patogenu lub patogenów biorących udział w poszczególnych przypadkach, problem, z którym możemy mieć do czynienia na poziomie stada, będzie w mniejszym lub większym stopniu zbliżony do jednego z dwóch następujących, ogólnych wzorców:

Zakaźne pochodzenie

 1. Przeważają przypadki podklinicznego zapalenia wymienia i wszelkie przypadki kliniczne są głównie łagodne, z niską częstotliwością przypadków o średnim lub ciężkim nasileniu.
 2. Odsetek krów z wysoką liczbą komórek somatycznych (>200 000 komórek/ml) wzrasta, przekraczając 20% zwierząt dojnych, co stanowi cel.
 3. Tendencja do przewlekłego przebiegu zakażeń, z obniżeniem wskaźnika wyleczeń; odsetek krów przewlekle chorych (>200 000 komórek/ml w dwóch kolejnych badaniach) przekracza dopuszczalne 10%.
 4. W konsekwencji powyższego liczba komórek somatycznych w zbiorniku jest wysoka i mleko niektórych przewlekle chorych krów musi zostać odrzucone, aby to skorygować.

Pochodzenie środowiskowe

 1. Odsetek przypadków o nasileniu średnim i ciężkim wzrasta i przekracza 10% wszystkich przypadków klinicznych.
 2. Przypadki kliniczne skoncentrowane są w okresie okołoporodowym, a wskaźnik występowania zapalenia wymienia u krów w pierwszych 30 dniach laktacji jest wysoki i przekracza 5%.
 3. Odnotowuje się przypadki nadostrego przebiegu zapalenia wymienia u krów mlecznych, w tym przypadki śmiertelne.
 4. Odsetek krów z wysoką i przewlekłą liczbą komórek somatycznych może osiągać wartości optymalne, a liczba komórek somatycznych w zbiorniku może pozostać bez zmian.

Ta analiza danych oparta na identyfikacji patogenów dominujących, uzyskana poprzez wysłanie próbek do laboratorium lub z posiewów w gospodarstwie, dostarcza nam niezbędnych informacji, dzięki którym możemy zdiagnozować pochodzenie problemu i ustalić środki naprawcze.

Autor: Iván Mato (Lekarz weterynarii specjalizujący się w jakości mleka).

Na ile przydatne były te informacje?

[Głosów: 0   Average: 0/5]

POWIĄZANE WPISY

BIULETYN

NIE PRZEGAP ŻADNEJ AKTUALIZACJI DOTYCZĄCEJ SZCZEPIEŃ PRZECIW ZAPALENIU WYMIENIA

  ZAPYTAJ EKSPERTÓW

  Opinie klientów są dla nas bardzo ważne, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów w dziedzinie szczepień przeciw zapaleniu wymienia w związku z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi zapalenia wymienia.   ODKRYJ KRÓTKIE ROZMOWY!

   Zapisz się do naszego biuletynu i bądź na bieżąco z najnowszymi KURSAMI STRUMIENIOWYMI i WEBINARAMI WIDEO na temat zapalenia wymienia u bydła!


    Zapoznałem(-am) się i akceptuję Politykę prywatności oraz podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych.

    Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

    Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
    Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
    Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
    Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
    Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.

    Strona internetowa dla lekarzy weterynarii

    Treść tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy weterynarii przepisujących leki. Klikając Accept (Zgoda) oświadczasz, że jesteś lekarzem weterynarii. W przeciwnym razie należy skontaktować się z lekarzem weterynarii i kliknąć Decline (Odmowa).

    Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:

    Administrator danych: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
    Cele: zarządzanie stosunkami umownymi i/lub biznesowymi ze spółką HIPRA, w tym przesyłanie aktualności, promocji i zaproszeń na wydarzenia sponsorowane przez HIPRA.
    Podstawa prawna: Utrzymywanie stosunków umownych oraz uzasadniony interes spółki HIPRA.
    Odbiorcy: podmioty zewnętrzne, którym spółka HIPRA zleciła przetwarzanie w chmurze, usługi w ramach zapewniania bezpieczeństwa, audytu, poczty elektronicznej, wsparcia technicznego i komputerowego oraz przedsiębiorstwa należące do jej grupy.
    Uprawnienia: Dostęp do danych osobowych, zażądanie ich sprostowania lub usunięcia oraz inne prawa omówione w informacjach dodatkowych. Szczegółowe informacje dodatkowe na temat ochrony danych podaliśmy w naszej Polityce prywatności.

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszymi szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych.